Ervaring CBV

Op welke gebieden heeft de CBV nu een meerwaarde:

 • De contactgroep is een denktank voor de leden waarbij gratis wordt meegedacht op veel gebieden van de bedrijfshulpverlening;
 • Binnen de contactgroep is een schat aan ervaring aanwezig. Regelmatig bespreken de leden incidenten die zich hebben voorgedaan bij de bedrijven van de Contactgroep;
 • De CBV besteedt tijdens haar bijeenkomsten tijd en ruimte aan verschillende aandachtsvelden zoals:
  • Elektrotechnische zaken,
  • Opleidingen op BHV en veiligheidsgebied,
  • Gevaarlijke stoffen,
  • Wet en regelgeving,
  • Studiebijeenkomsten.
 • Vier tot zes keer per jaar komen de CBV leden bijeen en wisselen kennis en ervaring uit op de meest interessante locaties. Vrijwel altijd worden de bijeenkomsten versterkt door externe deskundigen die middels presentaties de leden informeren over de laatste stand van zaken op BHV en Arbo gebied.

Essay Writer is asked by countless pupils: How to write a composition successfully? Wellthis is why I am writing this article, which buy an essay means you’re going to be able to understand how to effectively write an article about any subject matter with ease, and at precisely the same time, please your instructor or college’s writing standards. So please do take some time and read this!